soldier of pain

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi chiến tranh trong các lệnh phong cách tinh khiết nhất, thực hiện các nhiệm vụ khác nhau mà không chết lính. Sử dụng WASD để di chuyển, chuột để nhắm vào mục tiêu và bắn.