Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

trò chơi chiến tranh trong các lệnh phong cách tinh khiết nhất, thực hiện các nhiệm vụ khác nhau mà không chết lính. Sử dụng WASD để di chuyển, chuột để nhắm vào mục tiêu và bắn.