Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

trò chơi chiến tranh trong các lệnh phong cách tinh khiết nhất, thực hiện các nhiệm vụ khác nhau mà không chết lính. Sử dụng WASD để di chuyển, chuột để nhắm vào mục tiêu và bắn.