Solar Wind

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tư lệnh Billy có nhiệm vụ để khám phá thiên hà, theo con đường sao mà không để lại ra hoặc mất một cuộc sống. Giữ nút chuột trái bạn tăng mức khí và nâng cao, nếu lỏng xuống.