Sola Rola

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển với Wiz và Waz con trỏ trong một loạt các mê cung mà xoay tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Nhận ra mỗi nhân vật màu đầu ra tương ứng với các buổi tối ít hơn điểm bạn nhận được.