Sokobones

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đối tượng của trò chơi là đơn giản nhưng không quá nhiều để có được nó, bạn phải đặt các xương trong các lỗ tương ứng của họ. Hãy suy nghĩ về các phong trào không lật.