Sofia The First Minimus Care

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây Princesa Sofia nhìn mà là gộp. Hãy biết những gì ông đã làm với con ngựa có cánh của mình vì vậy mà vẫn bị hư hỏng!. Bây giờ nó chăm sóc và nuôi nó để phục hồi.