Soda Man

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

siêu anh hùng này bay qua sức mạnh của lon soda, agítalas và chọn góc để đảm bảo mất nhiều thời gian trong không khí. Mua vật phẩm sẽ giúp bạn trong mục tiêu của bạn.