Sod3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận ra thanh với các phím mũi tên cho đến khi lưỡi mà không cần chạm vào bất kỳ bức tường hoặc chướng ngại vật, bởi vì nếu bạn quay trở lại màn hình bắt đầu. Khi bạn tiến bộ khó khăn sẽ tăng lên.