Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy cứu hộ và cứu những người trên bãi biển. Nếu bạn quản lý để cứu tất cả sẽ nhận được một giải thưởng.