Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy cứu hộ và cứu những người trên bãi biển. Nếu bạn quản lý để cứu tất cả sẽ nhận được một giải thưởng.