Soccer School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xem kỹ năng của bạn với một quả bóng đá nhận anh ta vào bin trong số ít nhất của máng bạn có thể. Hoàn thành tất cả sáu cấp độ của từng giai đoạn để mở khóa tiếp theo.