Soccer Rush!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thực hành bóng đá nhưng trong một hình thức ban đầu hơn. Mục tiêu là như nhau, mục tiêu số điểm nhưng sự khác biệt là có rất nhiều bàn thắng và nhiều đối thủ.