Soccer Pong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi rất thú của bóng đá với sự khác biệt mà bạn chơi trong một lĩnh vực vòng và bạn chỉ cần, bạn sẽ có được điểm số.