Soccer 1.0

Đang tải trò chơi...
Quản lý một đội bóng bạn toàn bộ mặt trời @ nhưng nếu bạn muốn nói dối không nhiều bạn có thể chọn số lượng người chơi, chơi với con chuột.