Soap Bubble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không có gì hơn, mỏng hơn bong bóng là gì và bạn có để có được để hoàn thành các tuyến đường mà không vi phạm. Rất gây nghiện.