Soakamon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

đường đấu tranh băng đảng, nhưng trong một rất ít dữ dội ném bóng bay "nước".