Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

đường đấu tranh băng đảng, nhưng trong một rất ít dữ dội ném bóng bay "nước".