Snowplow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó đã có tuyết rơi trong thành phố, giúp mình di chuyển ném tuyết của bạn cho cô ấy chọn lên điểm và món quà mà bạn sẽ gặp phải bạn ngạc nhiên. Phải mất thời gian để tải.