snowline

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vẽ một đường với chiếc bút chì để Santa Claus đạt mục tiêu thu thập như nhiều quà tặng có thể. Khi bạn nghĩ rằng bạn có nó nhấp vào 'chơi', bạn sẽ khắc phục bất kỳ bước đi bằng cách nhấn Undo "hoặc hoàn toàn 'rõ ràng'.