SnowboardSlalom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trượt xuống tuyết và vượt qua các lá cờ trên mặt mà nói cho bạn để có được điểm. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.