Snowboarding

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành trượt tuyết bằng cách theo dõi ảo này, được thời gian tốt nhất bạn có thể chăm sóc không để rơi vì bạn trừ giây.