Snowboard

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích trượt tuyết và bạn không thể thực hành ở đây bạn có thể hầu như, xuống xuống núi thông qua phía bên phải của mỗi loại cờ.