snowball fight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Juegazo ném snowballs lúc đầu có một hướng dẫn nơi bạn tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản. Bạn chơi các kịch bản khác nhau mà bạn có thể sửa đổi và cũng có thể tạo bản đồ của riêng bạn.