Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Snowballs chiến. Bạn quản lý ba đứa trẻ mặc áo đỏ, bấm vào chúng để ném quả bóng và di chuyển chúng xung quanh để họ không tấn công.