Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạch Tuyết gặp mười sáu năm và nhu cầu giúp đỡ của bạn để được đẹp. Đầu tiên chọn giữa trang phục cổ điển và kiểu tóc, sau đó bạn sẽ có phiên bản mới nhất và cuối cùng bạn có thể kết hợp hai phong cách.