Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elves người giúp ông già Noel có rất nhiều công việc và cần sự giúp đỡ của bạn để quản lý con người của mình và nhận được đến thời gian Giáng sinh này. Chuẩn bị quà tặng trẻ em, xây dựng nhà cửa, nhà máy và tất cả mọi thứ mà họ cần.