Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các nhà lãnh đạo của kẻ thù của bạn và tiêu diệt, bằng cách bạn cố gắng để giết esquiba snowballs và giết những kẻ xấu như bạn có thể để bạn có được nhiều điểm hơn.