Snow Trooper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các nhà lãnh đạo của kẻ thù của bạn và tiêu diệt, bằng cách bạn cố gắng để giết esquiba snowballs và giết những kẻ xấu như bạn có thể để bạn có được nhiều điểm hơn.