Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

cuộc chiến snowball. Bạn xử lý các đội đỏ, di chuyển đến đồng đội của bạn bằng cách kéo với con chuột và giữ nút trái chọn lực lượng của các shot.