Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

cuộc chiến snowball. Bạn xử lý các đội đỏ, di chuyển đến đồng đội của bạn bằng cách kéo với con chuột và giữ nút trái chọn lực lượng của các shot.