snow fight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cuộc chiến snowball. Bạn xử lý các đội đỏ, di chuyển đến đồng đội của bạn bằng cách kéo với con chuột và giữ nút trái chọn lực lượng của các shot.