Snow Brawl 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là Giáng sinh và tất cả các nhân vật trong catroon mạng, bắt đầu với các cô gái Powerpuff để Gumball, họ gặp nhau để sinh bạo một trận chiến thú vị của chổi.