snow ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

mà Long đã không đặt một Arkanoid, lần này chơi theo phong cách Giáng sinh. chắc chắn rằng bạn biết các quy tắc, phá vỡ tất cả những món quà để di chuyển từ màn hình.