Snoozleberg

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp bạn bè của chúng tôi để sleepwalk không rơi, tìm kiếm đối tượng mái nhà và kích hoạt chúng, vì họ sẽ phục vụ để giúp bạn trong mục tiêu của bạn.