Snoozleberg II

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cuộc phiêu lưu mới của mộng du yêu thích của chúng tôi, tương tác với các đối tượng trên màn hình để Snoozleberg không rơi.