Snoozleberg 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn bạn đã từng chơi phiêu lưu khác Snoozleberg, nó hiện ở dưới cùng của biển. Bạn phải sử dụng các mục trên màn hình để giúp bạn.