Snooker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Billiards dựa trên một chế độ trò chơi gọi là Snooker đó bao gồm làm cho các mục tiêu của mỗi cấp trước khi thời gian chạy ra ngoài. Di chuyển chuột để chọn hướng và sức mạnh để giữ nút bên trái.