Snipers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Shooter của cả đời, giết những kẻ khủng bố sẽ Mons xuất hiện. Khi bạn rời khỏi một bắn chữ thập đỏ của mình và khôi phục lại cuộc sống.