Sniper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn những kẻ khủng bố mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn có cái nhìn kính thiên văn trên vũ khí của bạn để nó sẽ được dễ dàng hơn.