Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bắn những kẻ khủng bố mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn có cái nhìn kính thiên văn trên vũ khí của bạn để nó sẽ được dễ dàng hơn.