Sniper School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành thiện xạ của bạn bắn súng của bạn trong các bài kiểm tra khác nhau của trò chơi này.