Sniper D Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cuộc sống D-day của Chiến tranh thế giới thứ hai như là một đồng minh bắn tỉa cố gắng giải phóng châu Âu. Bắn tất cả các binh sĩ Đức và có thể di chuyển đến các nhiệm vụ tiếp theo.