sneaky santa

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Santa Claus không mang lại những món quà, những gì nó có phải là ăn cắp. Đi lén lút qua nhà lấy tất cả mọi thứ bạn có thể cho đến khi bạn đạt đến số tiền bạn chỉ ra. Nếu bạn bấm 'Ctrl' khi bạn đi ai sẽ lắng nghe.