Snap Shot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm phóng viên ảnh, mục tiêu của bạn là để có được một hình ảnh tốt đẹp của các yếu tố ngoài. Nhấn nút màn trập trên máy ảnh của bạn khi bạn thấy rằng bạn có một hình ảnh tập trung.