Snake !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một phiên bản cải tiến của điện thoại di động cổ điển. Bạn biết làm thế nào để chơi nhưng bạn sẽ gặp phải ngạc nhiên khi trò chơi tiến triển.