Snail E Pace

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào một cuộc đua ốc. Hoặc nhấn các phím mũi tên để di chuyển trái phải và "không gian" tour du lịch.