Snail Bob

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó có các ốc Bob đến cơ chế điều hành ngôi nhà mới của mình một cách chính xác trên mỗi màn hình.