Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó có các ốc Bob đến cơ chế điều hành ngôi nhà mới của mình một cách chính xác trên mỗi màn hình.