Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nó có các ốc Bob đến cơ chế điều hành ngôi nhà mới của mình một cách chính xác trên mỗi màn hình.