Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Làm cho rùa đến các cơ chế cảnh kích hoạt đúng cách để tránh rơi vào bẫy.