Snail Bob 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho rùa đến các cơ chế cảnh kích hoạt đúng cách để tránh rơi vào bẫy.