Snack Machine

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho máy thực phẩm đến Scooby Doo. Kích hoạt các cơ chế khác nhau bằng cách click chuột, giống như cách bạn có thể thay đổi hướng mà các nền tảng di chuyển và xem các bộ phận ngắt.