Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

rất game "Mỹ" trong bóng đá được thị trường như lợn. Đem đối tác của bạn những gì bạn yêu cầu nhưng bạn phải giữ thăng bằng và ném esquibar gì trên khán đài.