Snack Attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

rất game "Mỹ" trong bóng đá được thị trường như lợn. Đem đối tác của bạn những gì bạn yêu cầu nhưng bạn phải giữ thăng bằng và ném esquibar gì trên khán đài.