Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

rất game "Mỹ" trong bóng đá được thị trường như lợn. Đem đối tác của bạn những gì bạn yêu cầu nhưng bạn phải giữ thăng bằng và ném esquibar gì trên khán đài.