SmurfsCar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Smurf này xây dựng chiếc xe của mình. Bạn có tất cả các mảnh, bây giờ bạn chỉ cần có để tìm ra nơi để đặt chúng.