Smurfs Classic Mahjong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu Smurfs đã là một cái bình, Hãy tưởng tượng họ nhân đến vô cùng thành miếng vô hạn của Mahjon lấy cảm hứng từ những sáng tạo vĩnh cửu vẽ tranh biếm họa không kém vĩnh cửu Peyo.