Smurf BMX

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một Smurf trên xe đạp của mình, đạp xe qua làng, tìm kiếm những quả táo nhưng cẩn thận không để mất cân bằng hoặc rơi ra khỏi một vách đá.