smugglers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm việc cho một mafia buôn lậu, vì vậy bạn phải rất cẩn thận với cảnh sát. Thực hiện theo các máy bay và thu thập các gói dải (địa chỉ chỉ ra cho bạn những mũi tên màu đỏ) và sau đó đưa họ đến cơ sở.