Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để chuẩn bị milkshake yêu thích Rihanna lột và cắt trái cây đặc trưng của đảo.