Smoothie for Rihanna

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để chuẩn bị milkshake yêu thích Rihanna lột và cắt trái cây đặc trưng của đảo.