Smokin Barrels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy đấu với các cao bồi nhanh nhất ở phía tây. Giữ chuột vào những "khu vực an toàn 'cho đến khi bạn thoát khỏi các mục tiêu, bắn nhanh và ở trung tâm bạn có thể. Cải thiện vũ khí và sức khỏe của bạn với số tiền bạn kiếm được.