Smileys War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu trong các kịch bản khác nhau và cách bạn muốn, bạn cũng có thể tùy chỉnh Smiley của bạn trước khi cuộc chiến bắt đầu. Hãy thử tùy chọn trò chơi khác nhau với nhiều hơn hoặc ít người chơi và thời gian bạn thích.